Prijzen & faciliteiten van
Villa Mattern


1 dagdeel (09.00-13.00 of 13.00-17.00)

€ 500,-

De dagdeelprijs in inclusief het gebruik van alle vergaderzalen: Tamar-, Rubinstein-, Montignyzaal en de patio. U kunt dus gaan zitten waar u wilt en alle zalen gebruiken. De prijzen zijn inclusief gebruik van laptop, beamer met HDMI-aansluiting en verloopstukken naar alle standaarden, twee projectieschermen waarvan één van 5 meter diagonaal, 80 inch tv-monitor, draadloze microfoon, 4 flip-overs met schrijfwaren, post its, etc. en een white-board.

2 dagdelen (09.00-17.00)

€ 850,-

De dagdeelprijs in inclusief het gebruik van alle vergaderzalen: Tamar-, Rubinstein-, Montignyzaal en de patio. U kunt dus gaan zitten waar u wilt en alle zalen gebruiken. De prijzen zijn inclusief gebruik van laptop, beamer met HDMI-aansluiting en verloopstukken naar alle standaarden, twee projectieschermen waarvan één van 5 meter diagonaal, 80 inch tv-monitor, draadloze microfoon, 4 flip-overs met schrijfwaren, post its, etc. en een white-board.

3 dagdelen (09.00-21.00)

€ 1000,-

De dagdeelprijs in inclusief het gebruik van alle vergaderzalen: Tamar-, Rubinstein-, Montignyzaal en de patio. U kunt dus gaan zitten waar u wilt en alle zalen gebruiken. De prijzen zijn inclusief gebruik van laptop, beamer met HDMI-aansluiting en verloopstukken naar alle standaarden, twee projectieschermen waarvan één van 5 meter diagonaal, 80 inch tv-monitor, draadloze microfoon, 4 flip-overs met schrijfwaren, post its, etc. en een white-board.

Extra uur

Wanneer een dag of dagdeel uitloopt met een extra uur brengen we hiervoor een toeslag van € 100,- per uur in rekening.

Extra service

Voor uw kookworkshop, diner of receptie kunt u ook de Tamarzaal huren inclusief apparatuur en mastiek van Villa Mattern. Huurprijs: € 500,- per dagdeel (4 uur of minder). U heeft dan de beschikking over de keuken, de Tamarzaal en de aangrenzende te overdekken patio.

Reserverings- en Annuleringsvoorwaarden

1. Opties en reserveren

Een optie kan telefonisch of per e-mail op basis van beschikbaarheid vrijblijvend worden geplaatst. Een optie is 2 weken geldig, tenzij anders vermeld in de offerte. Indien de optie niet tijdig wordt bevestigd, heeft Villa Mattern geen enkele verplichting om de datum voor de opdrachtgever te reserveren.

Mocht de huurder geen gebruik willen maken van de optie, dan dient hij of zij dit telefonisch of per e-mail door te geven. De optie kan per e-mail worden omgezet in een definitieve reservering, door ondertekening van de offerte of een akkoord op de mail. Na het tekenen van de offerte gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden.

2. Offerte en betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle  offertes van Villa Mattern vrijblijvend. Offertes zijn 14 dagen geldig bij een reservering die meer dan één maand na de offertedatum plaatsvindt. Als de reservering op korte termijn plaatsvindt, zal in de offerte een expliciete geldigheidsdatum worden aangegeven.

Villa Mattern is slechts aan offerte(s) gebonden indien de aanvaarding hiervan door de huurder schriftelijk wordt bevestigd. Indien in een offerte meerdere alternatieven worden aangeboden dient tevens de gewenste keuze schriftelijk bevestigd te worden. 

2. Annuleren zaalhuur reservering

Wij hanteren dezelfde voorwaarden voor het annuleren van een boeking als die staan opgesteld in de Uniforme Voorwaarden Horeca:

9.4.2 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende.
a. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.
b. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
c. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
d. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
e. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
f. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
g. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

De volledige voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via: Uniforme Horeca Voorwaarden - KHN.

Culturele instellingen kunnen in aanmerking komen voor korting

Wij heffen geen BTW: 0% BTW. Villa Mattern heeft een ontheffing op grond van artikel 68 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968